Els Objectius

foto35La creació d’aquesta plataforma té diferents objectius a aconseguir, el principal, i més general, és el de donar conèixer els diferents esports per persones amb discapacitat, actualment hi ha un desconeixement general de l’esport adaptat, i si existeix coneixement és de manera molt superficial, volem que el coneixement sigui més extens i més inclusiu.

Com a segon objectiu tenim la inclusió de l’esport, no volem quedar-nos en la mera informació, el coneixement, sinó volem que els esportistes amb discapacitat sentin que el seu esport és inclusiu, no només en l’edat educativa sinó també en edat competitiva. Volem arribar al punt que un esportista amb discapacitat no quedi exclòs sinó formi part del gran món de l’activitat esportiva.

El nostre tercer objectiu i potser el més ambiciós de tots, es crear un gran espai de referència, un lloc on la informació dispersa por la xarxa tingui un nexe de unió per fer l’esport adaptat més fort i més present, la unió fa la força, el nostre objectiu es fer fort l’esport donant-li a la comunitat un espai per a expressar-se i per a informar-se.