En que consisteix

Cabecera Verkami1Afiliats a l’esport és un projecte amb una aspiració transmèdia, buscant la màxima difusió possible. Per a poder arribar a aquest punt, el projecte estarà basat en tres pilars. El nostre Portal Web/Red Social, Canal de Youtube i Xarxes Socials.

1-Canal de Youtube: En aquest mitjà estarà disponible totes les peces audiovisuals del projecte, no volem posar ninguna limitació i hem vist adequat utilitzar Youtube per la seva accessibilitat i facilitat d’ús. En aquest canal hi hauran tant produccions pròpies, com coproduccions o produccions externes que compleixin els objectius del projecte. Les produccions pròpies seran des d’una sèrie de reportatges de quinze minuts explicant els esports, fins a peces bàsiques com entrevistes o gravacions de partits o esdeveniments.

2-Xarxes Socials: La funcionalitat de les xarxes socials serà merament comunicativa del que succeeix en el món de l’esport adaptat i les novetats del projecte, també tindrà un punt de recolzament al mitjà audiovisual com a mostra del Making of, sobretot utilitzar Instagram com expressió fotogràfica i Periscope com mostra directa d’una producció pròpia.

3-Portal Web/Red Social: La pàgina web tindrà dos funcions principals, una de nexe entre els altres dos mitjans del projecte, es a dir, la base estable. I la segona funció és la de oferir l’espai als esportistes per a generar un espai de referència informatiu de la comunitat basat en la activitat de la mateixa, en poques paraules una xarxa social dedicada principalment als esportistes amb discapacitat o que practiquen un esport inclusiu.