La estratègia

foto64Per a aconseguir els nostres objectius ens hem marcat una estratègia de funcionament basada en la participació i honestedat. Aquest és un projecte sense ànim de lucre però també és un projecte formatiu, la base del projecte serà fomentada per el voluntariat i estudiants en etapa de aprenentatge, la nostre honestedat vindrà basada i remarcada en el terme “Sin ànim de lucre”, doncs per a aconseguir el aprenentatge s’ha de donar exemple. Per això buscarem col·laboració i cooperació amb una o més Universitats o centres formatius. Amb aquesta cooperació volem arribar a crear les nostres peces audiovisuals.

La inclusió en la societat dels esportistes amb discapacitat, un col·lectiu minoritari i molt desconegut, serà a través de la participació. El nostre projecte no només vol donar a conèixer l’esport des d’una part informativa sinó volem arribar al coneixement des de la experiència compartida, l’esport a part del seu objectiu competitiu també te la seva part de diversió i salut, compartir això és inclusió, practicar l’esport en igualtat de condicions és possible i el nostre objectiu és aconseguir que a més de possible sigui realitat. Por això la nostre estratègia participativa s’expandeix a tot el nostre raonament, incloent la nostra captació de fons, nosaltres necessitarem rebre recolzament però a canvi volem mostrar al món el que  s’està perdent.