Protecció de Dades Socis

La nostra associació està sota el règim de la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’Abril de 2016 (RGPD). T’informem que qualsevol informació que aportis a l’associació serà protegida sota els requeriments d’aquesta normativa europea.
Aquest Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’Abril de 2016 (RGPD) comporta que:

-El Responsable del tractament de les dades aportades és:

Entitat: Associació Projecte Afiliats

Direcció: C / Aragó 288 5º

Localitat: Barcelona 08009

NIF: G66873779

-La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb l’Associació Projecte Afiliats.

La finalitat del tracte és la de gestionar socis, col·laboradors i simpatitzants de l’Associació Projecte Afiliats per continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats d’interès.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és de lliure consentiment de l’usuari, aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment. Les dades seran conservades mentre duri aquest consentiment.

Les categories de dades aportades per la persona interessada són: Nom i cognoms, adreça i localitat, document d’identitat, correu electrònic, telèfon, compte bancari i modalitat d’associat.

Les dades només seran accessibles i / o destinades a les persones i / o departaments de l’entitat que ho requereixin amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

-Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment. Tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

-Pots exercir els drets d’accés, rectificació, eliminació, oposició, limitació en el tracte i portabilitat segons es preveu a la normativa.

Tot usuari té el dret de sol·licitar al responsable de l’ús de les dades poder accedir-hi per: la seva rectificació, eliminació, limitació en el seu ús, oposar-se en el seu ús o el dret a la portabilitat de les seves dades. Mitjanzant el mail afiliatsvp@gmail.com.

L’usuari pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control. Agència Espanyola de Protecció de Dades.