TEAM Afiliats

team-afiliatsTeam Afiliats és la borsa de col·laboració de la associació per a estar al dia sobre les activitats que lleva la associació i poder oferir la col·laboració si així el voluntari ho veu adequat. Aquest borsa està organitzada mitjançant un grup de facebook. La associació necessita la col·laboració en tot tipus de tasques, sobretot en el que es refereix el camp audiovisual. Una de las finalitats de la associació es poder donar oportunitats a les persones amb discapacitat que vulguin endinsar-se en el món audiovisual i no aconsegueixin tindre aquesta oportunitat, sempre apostant per la inclusió. Formar una borsa de col·laboració amb molts voluntaris ajudarà a aquestes persones a trobar un lloc molt adequat on aprendre.