Transparència

La Associació Projecte Afiliats actualment disposa un sol compte bancari en la entitat Caixa Bank, on està dipositat tot el nostre capital econòmic. La associació no contempla en cap de les formes tenir una línea de crèdit, per això  tota la capacitat econòmica es resumeix de forma transparent en la següent taula

Saldo actual: 288,37€
Concepte Import Total
Donació +50€ 288,37€
Mi Grano de Arena +173,08€ 238,37€
Manteniment Caixa Bank -8,52€ 65,29€
Mi Grano de Arena +73,81€ 73,81€